BLT - K001
BLT - K001
(Ngày đăng: 01/11/2010 - Lượt xem: 7706)

 

Car ceiling:

PD007 , Hairline finished stainless steel(optional)

Car wall:

Hairline finished stainless steel , MSK-001(optional)

Car door:

Mirror finished stainless steel (optional)

Sill:

Hard aluminum alloy

Kick plate:

 

Ventilation fan:

Axial flow fan

Floor:

DLS-012(optional)

Sản phẩm cùng loại
Đối tác - Khách hàng


  • HANDICO - Vững bước cùng thời đại
Quảng cáo